زیرلپ تاپی

از آن جایی که صفحه کلید لپ تاپ و صفحه نمایشگرشان به عنوان یک دستگاه به هم وصل شده اند، انتخاب یک دید مناسب از نمایشگر و صفحه کلید می تواند مشکل باشد. قرارگیری غیر صحیح امکان ایجاد و توسعه هریک از آسیب های متعدد ،‌دردناک و ناراحت کننده کامپیوتری را رافزایش می دهد. از این رو استفاده از زیر لپ تاپی جهت افزایش ارتفاع دستگاه و تنظیم زاویه نمایشگر ، جهت دید آسان بدون خم کردن بیش از حد گردنتان می تواند مناسب کاربر باشد.


جستجوی دقیق تر