زیردستی


زيردستي :(Hand rest)

توصيه اكيد ميشود براي كساني كه كارهاي نوشتاري و خواندنی خود را برروي ميز انجام مي دهند حتما از زيردستي قابل تنظيم استفاده نمايند.

زیر دستی قابل تنظیم برای کارکنان واحد حقوقی و قراردادها و مدیران ارشد مناسب می باشد.


انقباض طولانی مدت ماهیچه های گردن و فشار ناهمگون روی سطح دیسک های بین مهره ای باعث آرتروز و ناراحتی های گردن خواهد شد . هنگامی که سربه جلو خم می شودبالطبع کمر نیز دچار خمیدگی خواهد شد که این وضعیت غلط بر عملکرد ستون فقرات پشتی و کمری تاثیر می گذارد. این امر یکی ا زدلایل بالای ناهنجاری های ستون فقرات کمری می باشد . استفاده از زیردستی باعث جلوگیری از اختلالات مطرح شده و حتی درمان مراحل اولیه بیماری ها خواهد شد.


جستجوی دقیق تر