زیرپاوزیرکیس

زیرپایی به عنوان یکی از المان های مرتبط با صندلی می تواند شرایط مناسبی را برای عضلات اندام تحتانی ایجاد نماید. یک موقعیت مناسب جریان خون به قسمت پایینی ساق پا را بهبود می بخشد ،‌و به کاهش احساس خستگی کمک می کند. اگر زانوهای فرد بالاتر یا پایین تر از ارتفاع کفل قرارگیرد فشار بر پا و لگن افزایش می یابد.بنابراین استفاده از زیرپایی مناسب و ارگونومیک به منظور حفظ موقعیت ران های فرد به صورت موازی با سطح زمین در حالی که در همان زمان پاها نیزحمایت می شوند مورد نیاز می باشد.جهت مشاهده تصاویر بیشتر روی عکس زیر کلیک نمایید.جستجوی دقیق تر