زیرمانیتوری

تقریبا 5 نفر از 10 نفر تجربه درد گردن ،‌شانه ها ، فشار به چشم و یاسردرد در هنگام کار با کامپیوتر را دارند.

نتایج بر اساس 1000 نظرسنجی ،‌تحقیقات Toluma آگوست (2012)

توصیه می شود اگر از مانیتور استفاده می نمایید طوری آن را روی میز کار قرار دهید تا در مقابل شما باشد. هم چنین لبه بالایی مانیتور در ارتفاع چشمان شما قرار گیرد . افق چشم کاربر در امتداد لبه بالایی صفحه مانیتور قرار گیرد.

در حال حاضر جهت افزایش ارتفاع مانیتور از بسته های کاغذ و یا کتاب و ... استفاده می شود که توصیه می شود از زیر مانیتوری مناسب استفاده شود.

ارتفاع این زیر مانیتوری ها بین 8 تا 12 سانتی متر قابل تنظیم می باشد.


جستجوی دقیق تر